הפניקס
smart travel

הדור הבא של ביטוח נסיעות לחו"ל

אפליקציה ייחודית המתאמת רופא בחו"ל 24/7
ומשלמת במקומכם

התייעצות עם
רופא בחו"ל

בעברית 24/7

כיסוי מגן קורונה שיידאג במקרה של מגיפה

החל מ-$2 ליום!

UNLIMITED
ללא הגבלה על
הוצאות רפואיות בחו"ל

מקום ראשון במדד השירות הפניקס smart travel זכתה במקום הראשון של שירות
פורסם ב9/2020

אפליקציה ייחודית המתאמת רופא בחו"ל 24/7
ומשלמת במקומכם

התייעצות עם
רופא בחו"ל

בעברית 24/7

כיסוי מגן קורונה שיידאג במקרה של מגיפה

החל מ-$2 ליום!

מקום ראשון במדד השירות הפניקס smart travel זכתה במקום הראשון של שירות
פורסם ב9/2020

UNLIMITED
ללא הגבלה על
הוצאות רפואיות בחו"ל

להצטרפות:

האתר בבעלות אליה נבטי סוכנות לביטוח בע"מ והתכנים הכתובים הינם בכפוף לתנאי הפוליסה המלאים, גבולות האחריות, חריגים ותנאי החיתום בקבלה לביטוח  של "הפניקס חברה לביטוח בע"מ". הנתונים במלואם נכונים לכל פוליסה ותנאיה כמצוי באתר הפניקס ומומלץ לוודא ולבדוק ולהשוות באופן עצמאי על מנת לוודא את תקינות הנתונים ובמקרה של סתירה של תנאי הפוליסה אל מול הנתונים המוצגים, תנאי הפוליסה הם אלו שקובעים תמיד ובכל הקשר.- טעות לעולם חוזרת (ט.ל.ח) . - ניתן לעיין בתנאי הפוליסה באתר האינטרנט: www.fnx.co.il