logo-online.png

אולי יש לך ביטוח בריאות - אבל אין לך הראל!

אנו נעניק לך ולמשפחתך את הכיסוי הבריאותי הגבוה ביותר​

לקבלת הצעת מחיר מותאמת אישית השאירו פרטים:

האתר בבעלות הקולקטיב הארצי מבית אליה נבטי סוכנות לביטוח בע"מ. פרמיות המוצגות צמודות למדד קבלה לביטוח מותנית בחיתום רפואי. למצטרפים חדשים החל מ: 14.01.2018 אין כפל מבצעים . החברה רשאית להפסיק את המבצע למבוטחים חדשים בכל עת | תוקף המבצע עד 30.06.2018 | לאחר תום ההנחה, המחירים הינם כמפורט בדף פרטי הביטוח | המחיר אינו כולל תוספות חיתומיות, וככל שיקבעו בתהליך החיתום הרפואי והינן בנוסף למחיר המבצע | המחיר הנקוב במבצע -צמוד למדד המחירים לצרכן | האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים של כל אדם. ניתן לרכוש תוכנית ביטוח בהרכבים השונים מחבילות הביטוח המוצעות, לרבות רכישה של תוכניות בסיס בודדות ו/או תוכניות נוספות בצירוף לתוכנית ביטוח בסיס אחת לפחות. בית חולים "אסותא"/"הרצליה מדיקל סנטר"/"אונקוטסט טבע" – מעורבות גופים אלו בתוכניות הביטוח השונות בהתאם לתנאי תוכנית הביטוח הרלוונטית | לעיון בתנאי הפוליסה המלאים ניתן להיכנס לאתר החברה בכתובת harel.co.il